Arkit AS er et frittstående uavhengig firma som prosjekterer, søker og tegner små og store bygg. Det kan være alt fra tilbygg, garasjer, fritidsboliger, eneboliger, flermannsboliger, næringsbygg eller driftsbygninger.
Vi lytter til kunden og ønsker å gjøre det vi kan for å tilfredsstille ønsker og behov,

samtidig som vi veileder og gir råd slik at prosjektet blir funksjonelt, estetisk pent og følger dagens krav og byggeforskrifter.
Vi har over tid fått bred erfaring i vårt fagfelt siden firmaet ble etablert i 1998, da som Hetland Tegnekontor.

thumb fedabro1

Varsling om søknad gangbro etter havne og farvannsloven

På vegne av Kvinesdal kommune skal det søkes om oppføring av en gangbro over elvemunningen ved Feda, på eksisterende fundamenter fra gamle E39-broen.