Arkit AS er et frittstående uavhengig firma som prosjekterer, søker og tegner små og store bygg. Det kan være alt fra tilbygg, garasjer, fritidsboliger, eneboliger, flermannsboliger, næringsbygg eller driftsbygninger.
Vi lytter til kunden og ønsker å gjøre det vi kan for å tilfredsstille ønsker og behov,

samtidig som vi veileder og gir råd slik at prosjektet blir funksjonelt, estetisk pent og følger dagens krav og byggeforskrifter.
Vi har over tid fått bred erfaring i vårt fagfelt siden firmaet ble etablert i 1998, da som Hetland Tegnekontor.

Nyheter

Torbjørn Eiken Olsen begynte hos oss august 2017.

Hos sin tidligere arbeidsgiver, Byggma Masonite hvor han har jobbet siden 2006, har han erfaring med prosjektering/teknisk tegning, løsning av bærekonstruksjoner og priskalkulering.
Vi ønsker Torbjørn velkommen til Arkit.